Menu

Referat - Bestyrelsen - Juni - 2024.

 

Kære medlemmer, trænere og spillere. 

 

Som noget nyt vil vi fremadrettet dele referat fra vores bestyrelsesmøder. Det skulle gerne give mere indsigt i hvad der foregår i klubben. 

God læsning. 

___

 

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2024

Til stede: John B. Nyholm, Rene Kühl, Michael Sørensen, Mark Jensen, Nicolai Graven, Tim Sørensen, Sebastian Køjner
Fraværende: Henrik Fuglsang

Referent: Nicolai Graven

 1. Valg af referent
 2. Opfølgning på opgaver (se Basecamp)
 3. Økonomi v. Rene
 • Vi vender klubbens økonomi. Pinsecup har givet et overskud på 83.000 kr. Hvilket er meget tilfredsstillende. Se ellers punkt om evaluering af pinsecup.
 1. Status ungdom v. Michael og Tim
 • Pigesamarbejde mellem Hørning, Skanderborg og Ry

Pigesamarbejdet(U13 årgang) mellem de tre ovennævnte klubber, Hørning, Ry og Skanderborg, har nu kørt i under et halvt år. Det er blevet til nederlag i alle kampene, men både piger og trænere har mod på mere, og håber på at kunne bevise en masse efter sommer, nu hvor de er mere sammenspillede end i denne.
Vi diskuterer muligheder for at beholde talentfulde spillere i klubben, så de ikke rykker til AGF.

Fra næste sæson vil samarbejdsholdene få deres egen kamptrøje, som vi håber kan være med til at skabe endnu mere sammenhold mellem spillerne fra de tre byer.

AGF ønsker at anvende vores kunstgræs til deres pige talent træning. Vi kan først give en tilbagemelding til efteråret.

 1. Status senior v. Mark, Nicolai og Sebastian
 • Status på serie 3 og 5
  • Begge hold kæmper med i toppen af deres puljer. S3 kæmper pt. med næb og klør for at komme på 2. pladsen à spille oprykningskamp om en plads i serie 2.
  • Hvad angår serie 5, så ligger de nummer 2 med et point til nummer 1 (Lyseng)
   De 22 bedste 2’ere fra hver serie 5 pulje rykker direkte i serie 4, og det er, vurderet af trænerteamet, muligt at Hørning er blandt disse.
  • Forlængelse af kontrakter i henhold til budgettet for forår 2024
  • Der skal forlænges kontrakter med 3 trænere på seniorafdelingen.
  • Derudover skal der findes en ny cheftræner til 2. holdet efter sommerferien.
  • Vi diskuterer ændringer for transitionstræning med U19-holdet.

 1. Get Movin-tiltag for pigeafdelingen.
 • Tiltag udformet af DBU, der vil danne klynge om klubber i Skanderborg Kommune. Aftale med pågældende klub om at styrke indsatsen på pige- og kvindeområdet. Vi vil modtaget rådgivning og andre fede ting, såfremt vi takker ja.
  Det er noget vi gerne vil undersøge. Tim tager fat i Skanderborgs Get Movin-repræsentant. Han vender tilbage til bestyrelsen hurtigst muligt.
 1. Status på aktiviteter
 • Evaluering af pinsecup
  • Vi vender økonomien: vi har omsat for 83.000,-, og lander ca. samme sted som sidste år. Vi ender med at købe en del i hastværk (bl.a. pølser, sodavand og andet) hvorfor vi ender med at misse mange rabatter i SuperBrugsen og andre lokale butikker. Vi skal ligeledes se på at justere priserne næste år.
  • Vender kort banefordeling – kan vi rykke rundt på banerne for at optimere, da vi er i mangel på baner.
  • Ris/ros: vi (Mark, Nicolai, Michael og John) fik rigtig mange positive tilbagemeldinger fra forældre og glade spillere. Et stort plus, at der kun var to, der henvendte sig med brok.
  • Vi skal være ude tidligere især ift. Frivillige. Vi skal også have flere med – især pigeafdelingen og Oldboys.
  • Vi vender pigeafdelingens ønske om at spille på samme dage som drengene.
  • Vi beslutter at vi fortsætter med at køre cuppen over 3 dage. Vi ønsker derudover at der kommer flere hold end de 140, der hidtil har været de sidste par år.
 • DBU fodboldskole
  • Der er styr på alt ifbm. Fodboldskole.
 • Sommerafslutning for de yngste årgange
  • Vi erkender, at vi er for sent ude, da vi går på sommerferie om ca. 2 uger. Det burde ikke komme bag på os, at der er sommerferie om snart.
  • Hensigten til næste års sommerafslutning er: kage, sodavand, fodboldlege og hygge på tværs af de yngste årgange.
  • Vi påtænker at sammensætte et udvalg udenfor bestyrelsen, som kan stå for det – naturligvis med hjælp fra bestyrelsen.
  • Heraf beslutter vi at udarbejde et nyt årshjul.
 • Hjemmekampsdag
  • Vi finder en dato og aftaler med DBU, at alle klubbens kampe spilles på den udmeldte dag.
  • Datoen bliver lørdag den 21. september 2024 (Rene kontakter DBU)
  • Vi skal finde frivillige.
 1. Renovering af stadion
 • Nye udskiftningsbokse til bane 1, nye reklameskilt, renovering af den eksisterende tribune (problemer med tagplader, træstolper og gammel, blå maling)
 • Rene har bestilt nye udskiftningsbokse til bane 1. De skulle gerne snart ankomme, og så sætter Bent og Per dem op.
 • Vi vil gerne reparere den nuværende tribune ved bane 1, da den bruges af rigtig mange. Det store spørgsmål er om det er økonomisk forsvarligt. Træstolperne er rådne, tagpladerne er utætte – nogle er røget af.
 • Linjedommer kommenterede på, at den var alt for tæt på banen. Hvis vi rykker op i serie 2 (og deraf får linjedommere på) kan vi ikke længere spille på bane 1.
 • Rene vil tage fat i en ingeniør og undersøge, hvordan og hvorledes vi kan få bygget en tribune ved bakken på bane 2. Derefter vil vi præsentere et færdigt projekt for kommunen.
 1. Kommunikationen til trænere og forældre er gået i stå
 • Nyt tiltag om at vedlægge kort tekst samt link til referat af bestyrelsesmøde, så både forældre, trænere og spillere kan følge med i, hvad bestyrelsen egentlig går og laver.
 1. Eventuelt
 • Salgsvogn
  • Vi kan lave en vejledning, hvori der beskrives, hvordan og hvorledes salgsvognen fungerer, så det nemmere for klubbens hold at bruge den og dermed bliver brugt noget oftere.
 • Stævner
  • Vender beslutningen vedr. stævner fra februar. Vi synes, Holland-turen er en succes. Mange drengehold tilkendegiver, at de gerne vil afsted igen. Det samme med pigeholdene. Det skal meldes ud hvilke stævner klubben deltager i(Aalborg City Cup(forår), Madsby pige cup, Hinnerup Cup(efter sommer)). Det er tidligere diskuteret at lave rejsehold for at indsamle midler til deltagelse ved stævner. Der bør udpeges en ansvarlig per årgang for dem som ønsker at deltage.
 • Hjemmeside

Tim og Nicolai tager et kig på, hvordan vi kan optimere og opdatere hjemmesiden i samarbejde med René.

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen. 

 

 

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her
Luk