Menu

DBU børnesyn og børnerettigheder

image

 

Hørning IF efterlever DBU børnesyn og børnerettigheder.  

DBUs børnesyn er det værdisæt som er fundament for DBUs børnestrategi. Det er dette børnesyn som Hørning IF efterlever. 

Med DBU’s Børnesyn sættes fodboldbørns behov og udvikling i centrum, og det er DBUs børneværdigrundlag, som skal sikre, at fodboldbørn overalt i Danmark har samme rettigheder.

Børnesynet er til for at give alle fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser hver gang de spiller fodbold.

DBU’s Børnesyn er ikke en lov, som man kan dømmes og straffes efter. I stedet er den en række værdi-retningslinjer, som de voksne ansvarlige, der organiserer børnefodbold, har en etisk pligt overfor børn til at efterleve.

Hvad er DBUs børnesyn.

DBU’s nye Børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter inspireret dels af FN Børnekonventionen og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.

Børnesynet er tænkt til at bidrage til at skabe en stærk kultur og bringe aktørerne i børnefodbolden sammen. Skabe en kultur der sikrer en fælles forståelse, sikrer sammenhængskraft og fælles retning i dansk børnefodbold med børnenes ret i centrum.

Børnesynet vil altid kunne hjælpe os med at finde vej og finde hjem igen, også når vi er faret vild, og det vil huske os på, at børn er mennesker, der er på vej, og at vi derfor må træde varsomt. 

Ambitionen er som DBU skriver : 

Tanken er, at vi med børnesynet i hånden, kan løse mange uenigheder og tvister nemmere, men også formindske misforståelser og uenigheder. Børnesynet kan være med til at forebygge og udvikle en bred satsning i børnefodbold og være kompas for, hvordan de voksne ansvarlige, der organisere børnefodbold, bedst bidrager til det gode børneliv.

Børnerettighederne. 

DBU har udarbejdet videoer som forklarer børnerettighederne - se dem herunder. 

 1. Alle børn har ret til fodbold
 2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 3. Alle børn har ret til at udvikling sker på deres præmisser. 
 4. Alle børn har ret til at deres forældre ses som ressourcepersoner. 
 5. Alle børn har ret til et godt børneliv
 6. Alle børn har ret til at være en del af noget større. 
 7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse. 
 8. Alle børn har ret til selv at vælge. 
 9. Alle børn har ret til social sikkerhed. 
 10. Alle børn har ret til børneopdragelse. 
 11. Alle børn har ret til at der gennemføres periodiske tilsyn med deres kamp og træningsmiljøer. 
 12. Alle børn har ret til at børneløfter overholdes. 

 

 

Hilsen Bestyrelsen. 

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her
Luk