Menu

Regler for Julecup (m. bander)

Indendørs m. bander:

U6-U9: Spiller efter DBU Jyllands regler - dog gælder nedenstående regler ved evt. placering ved pointlighed. 

U10 og opefter spiller efter nedenstående regler 

1. Banen
Banen og dens indretning skal være som følger:
 
Dimension:
Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).
 
Afmærkning:
Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1.  Midterlinien.
2.  Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparks-felt (kaldet straffesparksfeltet).
3.  Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparksmærke.
4.  Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v.
 
Målene:
7/8-mandsmål
 
Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.
 
Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde.
 
Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selv om banen har “skrå hjørner”.
 
2. Bolden.
Jfr. Fodboldloven og turneringsreglementet.
 
3. Spillernes antal.
Et hold består af 4 spillere, af hvilke èn skal være målmand, plus indtil 2 udskiftningsspillere.
U10-piger består dog af 5 spillere, af hvilke èn skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere.
 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
 
Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst.
Medens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den “udskiftede” spiller helt har forladt denne.
 
Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil.
 
Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.
 
En spiller kan udvises:
1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).
 
 
Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde på banens midte.
Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.
Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.
 
4. Spillernes udstyr.
Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.
 
Benskinner er ikke obligatoriske.
 
Det sidstnævnte hold i programmet ("udeholdet") skal skifte i tilfælde af trøjelighed.
 
5. Dommeren.
Dommerens trøjefarve er sort.
Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.
 
6. Linjedommere.
Anvendes ikke.
 
7. Spilletid.
Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen.
 
8. Spillets igangsættelse.
Begyndelsesparket er retningsfrit.
 
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil.
 
Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der giver bolden op.
 
Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i bold-besiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået.
Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog §§ 12 og 13.
 
Der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.
 
9. Bolden i og ude af spil.
Jfr. Fodboldloven.
 
10. Betingelserne for scoring af mål.
Jfr. Fodboldloven.
 
11. Offside.
Reglen anvendes ikke.
 
12. Utilladelig spillemåde.
En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:
1. En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark.
Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.
2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
3. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden.
4. Udskifter ulovligt.
5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning)
6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning).
7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).
8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt, jf. afsnittet “målmanden” (medfører ikke udvisning).
Sker forseelsen i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm.
Øvrige forseelser i eget straffesparksfelt straffes med et frispark fra det punkt på den stiplede 3-meter linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 
Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 5, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret.
 
Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort.
Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel.
 
Målmanden:
Målmanden må spille bolden med hænderne  i eget straffesparksfelt.
 
Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien.
Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller på egen banehalvdel.
Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien.
 
Målmanden kan ikke opnå ret til på ny at røre bolden med hænderne ved at spille den mod banden.
Målmanden må ikke samle bolden op med hænder, hvis en medspiller har spillet bolden forsætligt tilbage målmanden. Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til ham.
 
13. Frispark.
Der findes kun direkte frispark.
 
Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt på den stiplede linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 
Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.
Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie.
 
14. Straffespark.
Med undtagelse af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparksmærket og uden for den stiplede 3-meter linie.
 
Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises.
 
15. Indkast.
Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.
 
Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.
 
Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.
 
16. Målspark.
Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 
 
17. Hjørnekast.
Hjørnekast udføres som indkast.
Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.
 
Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres.
 
Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.
 

Specielle forhold gældende for U10, U11 og U12 rækker:

Alle spillere må færdes over hele banen.
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
Der udvises kun, såfremt gult eller rødt kort skal anvendes.
  

Ved pointlighed i puljer

Placeringen afgøres af:

1) bedste målforskel i samtlige kampe

2) flest scorede mål i samtlige kampe

3) indbyrdes kamp

4) flest vundne kampe i samtlige kampe

5) ved lighed i 1-4 afgøres placering ved lodtrækning

I vind/forsvind-kampe (fx kvartfinale, semifinale og finale) hvor stillingen er uafgjort, når tiden udløber, spilles til golden goal i 3 minutter. Hvis der ikke er scoret i de 3 minutter, skal kampen afgøres på straffespark. Hvert hold får 4 spark til at begynde med. Hvis kampen ikke er afgjort, får hvert hold derefter 1 spark indtil kampen er afgjort.

 

Senest opdateret: 17/12-2022

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her
Luk